ons huis welkom Hertog Jan

Gezocht: HOOFD FACILITAIRE DIENST.

Organisatie: Het Werploodje
Standplaats: ARCEN (Limburg)

Met ingang van 7 september 2002 is de vacture opgevuld.

Functieomschrijving

 • D. is verantwoordelijk voor de planning, organisatie én realisatie van het personeelsbeleid van de afdeling Facilitaire Dienst.
 • D. beheert het budget van de afdeling Facilitaire Dienst en doet voorstellen t.a.v. personele-, investering- en de exploitatiebegrotingen.
 • D. adviseert het zijn direct leidinggevenden m.b.t. aanschaffen, vervanging van apparatuur en inventaris.
 • D. bewaakt de bedrijfsefficiëntie alsmede de kwaliteit van de productie en de dienstverlening van de afdeling.
 • D. stelt de menucyclus vast.
 • D. draagt zorg voor een goed inkoopbeleid en ziet toe op het beheer van de voorraad.
  D. is verantwoordelijk voor en ziet toe op bereiding, kwaliteit, distributie en restauratieve verzorging.
 • D. is verantwoordelijk voor de in- en uitvoering van HACCP alsmede het actualiseren ervan.
 • D. is verantwoordelijk voor gebruik en onderhoud van ruimten, apparatuur en materialen.
 • D. is verantwoordelijk voor de administratie van de Afdeling.
 • D. neemt deel aan vergaderingen.
 • D. overlegt met de voorzitter, vice voorzitter en secretaris.
 • D. stimuleert en neemt deel aan werkoverleg teneinde in de organisatie speelruimte te scheppen t.a. v. zeggenschap en ontplooiing en daarbij de mogelijkheden t.a.v. werkgelegenheid te bevorderen.
 • D. onderhoudt contacten met leveranciers, vertegenwoordigers, consulenten en collegae.
 • D. stelt zich op de hoogte van ontwikkelingen op vakgebied middels vakliteratuur.
 • D. ontwikkelt het stage beleid en houdt toezicht op de uitvoering daarvan d.m. v. periodieke evaluaties.
 • D. vervult een middenkader functie.

Functie-eisen: Ervaring.
Gevraagde opleidingen: Passende opleiding.
Arbeidsvoorwaarden: CAO voor het visbedrijf
Richt je sollicitatie aan
Stichting Het Werploodje
T.a.v.: de voorzitter 
huisje N1 en/of N10 (In 2008 huisje 34 i.v.m. nieuwe nummering)
Klein Vink te Arcen.

Gepast werk.