ons huis welkom Hertog Jan

Klein Vink en zijn ontstaan.

De naam "Klein Vink: komt van "Klein Venneke", een landgoed van 180 ha dat grenst aan de natuurgebieden de Hamerten de Ravenvennen. Het landgoed "Klein Vink" is sinds het begin van de vorige eeuw eigendom van de Missionarissen van Mariannhill. Zij hadden er, behalve een school en een internaat, ook een groot landbouw- en veeteeltbedrijf en nog talloze kleinere bedrijfjes. Dit alles in dienst van de scholing en opleiding van toekomstige missionarissen. Toen er eind zestiger jaren door maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen een einde aan deze opleiding kwam, werd er een nieuwe doelstelling gezocht voor het landgoed en de zich daarop bevindende gebouwen. In 1969 werd Klein Vink recreatiepark opgericht. Dit recreatie park bestaat uit een camping van 15 ha, een bungalowpark van 220 bungalows, een verbouwde boerderij met centrale voorzieningen, zoals een winkel en een horeca afdeling. De doelstelling van Klein Vink is recreatiemogelijkheden scheppen voor iedereen en in het bijzonder voor bejaarden en gehandicapten. Alle voorzieningen zijn dan ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In 1989 werd op het landgoed het Klein Vink Thermaalbad gebouwd, mede ten behoeve van reumapatiënten en andere gebruikers, en tevens een afdeling voor therapieën en massages. Ook is sinds jaren een nierdialysecentrum in gebruik. Behalve "recreatie en gezondheid" staat er in de doelstelling van Klein Vink ook dat de batige saldi besteed worden voor projecten in de derde wereld en voor sociale voorzieningen voor de Missionarissen van Mariannhill.

 

 

En hier vangen we ze.

ja kijk goed naar de letter N