ons huis welkom Hertog Jan

1 september t/m 4 september 2017 was het weer zo ver.

Eerst goed eten. Hoofd huishouding had ook trek. Wat gebeurt er, heeft hij beet?
De roep voor hulp en de daarbij behorende lichtsignalen hadden effect. De rest was gealameerd. We doen ons best.  Beweging in het water?
De spanning stijgt. Vangst in voorbereding. Hoofd huishouding schijnt bij, maar waar is de vis?

Vice-voorzitter had dit jaar andere verplichtigen. Daar de afwezigheid door de overige leden als onrechtmatig werd gezien, was het dus aanleiding om de score bij te stellen. Er wordt dan verwezen naar artikel 16 van het regelment van de visclub. Als passende maatregel werd de score gereduceerd.

Bijna raak.

Dit jaar was zo'n jaar dat we weer niks vingen. De voorzitter had echter wel een zeer grote vis aan de haak, wat uit de foto's blijkt. De verwachting was dan ook hoog gespannen. Echter deze werd de bodem ingeslagen, daar de lijn helaas brak.

U kunt op de foto klikken om een grotere afbeelding te zien.