ons huis welkom Hertog Jan

Het staat nog altijd open in 2010.

Na intensieve onderhandelingen bij de eindafrekening van het weekend, waren er betalingsproblemen bij het hoofdfacilitaire dienst.

Voor Hoofd Fac. Dienst.De betalingsproblemen zijn waarschijnlijk ontstaan door een budgetoverschrijding die zondagmiddag bij Hertog Jan, waar betrokkene weer scherp in kocht.

De vice-voorzitter moest zodoende een afbetalingsregeling opstellen met een dagrente.
Hoe is nu de stand.

Op de maffia lijst staat een schuld van DvB, [alias het brilletje] aan MEB [alias Big Spender] van  € 30,= d.d.12 juni, te betalen voor eind juli!

Op de girorekening van Big Spender is op 18-06-05 € 30,= gestort!

De eerste dag rente is dus binnen!

De maffia waarschuwt het brilletje dat hij zich wel realiseert dat als hij bij de maffia leent, natuurlijk de 100% rente/dag regel wordt gehanteerd!

Situatie 12 juni €   30,--
Rente dagen 13 tot 18 uni is 6 dagen rente per dag 6* € 30 €  180,--
Terug betaald €   30,--
NOG TE BETALEN €  180,-- en morgen zit er daar weer 30 bij!!


Brilletje; laat het maar lekker oplopen tot eind juli, en dan komt de definitieve afrekening, OF ANDERS !!!!!!

De Maffia

 

De secretaris doet schokkende ontdekking.

De overééngekomen afspraak betreffende de betaling van Hoofd Faciltaire Dienst aan de vice/voorzitter is nog steeds niet voldaan.

Ongetwijfeld zoals een goed bestuurder van de club beaamt, stelt hij de secretaris altijd op de hoogte van in- en / of uitgaven van de club.

Tot heden heeft de secretaris nog niets vernomen. Laat staan dat er iets bijgeschreven is op de rekening van de visclub.